EXPERIENCIAS DISPOÑIBLES
20 persoeiros ofrecen experiencias educativas aos centros galegos de ensino non universitario.
Aportarán un valor engadido desde distintas ópticas e diferentes ámbitos ao proceso de ensino-aprendizaxe.
MÁIS INFORMACIÓN

Para o sistema educativo galego é importante a achega que persoeiros relevantes, nos distintos campos do coñecemento e desenvolvemento profesional e con amplo recoñecemento no ámbito social, poidan facer para favorecer a motivación de todos os membros das comunidades educativas.

PRESENTACIÓN DO PROXECTO